Ταυτότητα / Identity / Ιdentité / Ιdentitá

Ταυτότητα της λέσχης

Όνομα: Λέσχη Ανάγνωσης ΕΡΤ3
Δημιουργήθηκε:  21 Σεπτεμβρίου 2011

Τόπος Συναντήσεων: Cafe Μακεδονικού Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ)
Χρόνος Συναντήσεων: Κάθε δεύτερη Τετάρτη
Αριθμός μελών:  23
Αναμνηστική φωτογραφία με όλα τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης της ΕΡΤ3, της περιόδου 2015-2016
Στο καφέ του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015
Καθήμενες/οι (από αριστερά):  Ελένη Παπαστεργιάδου, Γιώργος Καλιεντζίδης,  Παύλος Νεράντζής, Αρχοντούλα Διαβάτη, Αντιγόνη Παπαδάκη, Κλεοπάτρα Τσάκουρη
Όρθιες/οι (από αριστερά): Χριστίνα Βουμβουράκη, Στεφανία Βελδεμίρη, Χριστίνα Κελεσίδου, Παντελής Τρακίδης, Κωνσταντίνα Χρονδρογιάννη, Ανθή Καραμανλή,  Νίκος Ματενίδης, Ντίνα Παπαδοπούλου,  Παναγιώτα Κύττα, Βιολέττα Παπαδοπούλου, Άννα Παντζή, Έφη Πέτρου, Χριστιάνα Βέλλου, Μαρία Ντόντση

Συντονιστής και ανάδοχος : 
Γιώργος Καλιεντζίδης
Το σήμα της λέσχης μας,
δημιουργία της Στεφανίας Βελδεμίρη


Μέλη Λέσχης (2017-2018):  
  1. Ανθή Καραμανλή 
  2. Άννα Παντζή
  3. Αντιγόνη Παπαδάκη 
  4. Αρχοντούλα Διαβάτη
  5. Βιολέττα Παπαδοπούλου 
  6. Ελένη Παπαστεργιάδου 
  7. Έφη Πέτρου 
  8. Κατερίνα Τσίχλα
  9. Κλεοπάτρα Τσάκουρη
10. Κωνσταντίνα Χονδρογιάννη  
11. Μαρία Ντόντση
12. Μαρίνα Πελτέκη
13.
Νικόλαος Ματενίδης
14. Ντίνα Παπαδοπούλου   
15. Παναγιώτα Κύττα 
16. Παντελής Τρακίδης
17. Παύλος Νεράντζης 
18. Ρούλα Τσολακίδου
19. Στεφανία Βελδεμίρη
20. Χριστιάνα Βέλλου
21. Χριστίνα Βουμβουράκη
22. Χριστίνα Κελεσίδου  

Μέλη Λέσχης (2016-2017):  
  1. Ανθή Καραμανλή 
  2. Άννα Παντζή
  3. Αντιγόνη Παπαδάκη 
  4. Αρχοντούλα Διαβάτη
  5. Βιολέττα Παπαδοπούλου 
  6. Ελένη Παπαστεργιάδου 
  7. Έφη Πέτρου 
  8. Κατερίνα Τσίχλα
  9. Κλεοπάτρα Τσάκουρη
10. Κωνσταντίνα Χονδρογιάννη  
11. Μαρία Ντόντση
12. Νικόλαος Ματενίδης
13. Ντίνα Παπαδοπούλου  
14. Παναγιώτα Κύττα
15. Παντελής Τρακίδης
16. Παύλος Νεράντζης 
17. Στεφανία Βελδεμίρη
18. Χριστιάνα Βέλλου 
19. Χριστίνα Βουμβουράκη 
20. Χριστίνα Κελεσίδου    

Μέλη Λέσχης (2015-2016):  
  1. Ανθή Καραμανλή 
  2. Άννα Παντζή
  3. Αντιγόνη Παπαδάκη 
  4. Αρχοντούλα Διαβάτη
  5. Βιολέττα Παπαδοπούλου 
  6. Ελένη Παπαστεργιάδου 
  7. Έφη Πέτρου 
  8. Κλεοπάτρα Τσάκουρη
  9. Κωνσταντίνα Χονδρογιάννη 
10. Μαρία Ντόντση 
11. Νικόλαος Ματενίδης
12.Ντίνα Παπαδοπούλου 
13. Παναγιώτα Κύττα 
14. Παντελής Τρακίδης 
15. Παύλος Νεράντζης
16. Στεφανία Βελδεμίρη 
17. Χριστιάνα Βέλλου 
18. Χριστίνα Βουμβουράκη 
19. Χριστίνα Κελεσίδου     

Μέλη Λέσχης (2014-2015):  
  1. Αλέξης Αλεξίου       
  2. Ανθή Καραμανλή 
  3.Άννα Παντζή
  4. Αντιγόνη Παπαδάκη 
  5. Αρχοντούλα Διαβάτη
  6. Βιολέττα Παπαδοπούλου 
  7. Ελένη Παπαστεργιάδου 
  8. Έφη Πέτρου 
  9. Κλεοπάτρα Τσάκουρη 
10. Κωνσταντίνα Χονδρογιάννη 
11. Μαρία Ντόντση 
12. Νικόλαος Ματενίδης
13. Ντίνα Παπαδοπούλου 
14. Παναγιώτα Κύττα 
15. Παντελής Τρακίδης 
16. Παύλος Νεράντζης
17. Στεφανία Βελδεμίρη 
18. Χριστιάνα Βέλλου 
19. Χριστίνα Βουμβουράκη 
20. Χριστίνα Κελεσίδου 

Μέλη Λέσχης (2011-2012 και 2012-2013):        
  1. Ανθή Καραμανλή 
  2. Άννα Νιδήμου
  3. Άννα Παντζή
  4. Αντιγόνη Παπαδάκη 
  5. Αρχοντούλα Διαβάτη
  6. Βιολέττα Παπαδοπούλου 
  7. Ελένη Παπαστεργιάδου 
  8. Έφη Πέτρου 
  9. Ηλίας Κουτσούκος 
10. Ιφιγένεια Θεοδωρίδου 
11. Κλεοπάτρα Τσάκουρη 
12. Κωνσταντίνα Χονδρογιάννη 
13. Μαρία Βαγιωνά
14. Μαρία Ντόντση 
15. Μαρία Τριανταφυλλίδου 
16. Νικόλαος Ματενίδης
17. Νικόλαος Μυλόπουλος
18. Ντίνα Παπαδοπούλου 
19. Παναγιώτα Κύττα 
20. Παντελής Τρακίδης 
21. Στεφανία Βελδεμίρη 
22. Χριστιάνα Βέλλου 
23. Χριστίνα Βουμβουράκη 
24. Χριστίνα Κελεσίδου 
Η 1η συνάντηση της Λέσχης έγινε την Τετάρτη 21/09/2011 στο café του ΜΜΣΤ παρουσία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡΤ3, Νίκου Σωτηριάδη, του Γενικού Διευθυντή της ΕΡΤ3, Κώστα Μπλιάτκα, του μέλους του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ, Αργύρη Μαλτσίδη, του ειδικού συμβούλου της Διεύθυνσης της ΕΡΤ3, Ηλία Κουτσούκου και του Προϊστάμενου του 9.58fm, Δημήτρη Νικολούδη.Identity of the club

Name: Reading Club of ERT3
Established: September 2011
Meeting place: Cafe shop of Macedonian Museum of Contemporary Art (at International fair of Thessaloniki)
Meeting time: every 2nd Wednesday
Number of members: 20

Pictured:
The 1st meeting took place on Wednesday 19, 2011 at MMCA cafe with the presence of Mr N. Simeonidis Chairman of Steering Committee of ERT3, Mr Konstantinos Bliatkas General Manager of ERT3, Mr Argirios Maltsidis  board member of MMCA, Mr Elias Koutsoukos Consultant of ERT3 and Mr DimItrios Nikoloudis Head of 958fm radio station.

Coordinator of Team:
George kalientzidis

The signal of the club was created by Stefania Veldemiri

L’ identitá del Circolo della Lettura

Nome: Circolo della Lettura ERT3 (Radio-Televisione Greca 3)
Fondazione: Settembre 2011
Luogo degli incontri: Café del Museo Macedone di Arte Contemporanea (dentro agli stabilimenti della Fiera Internazionale di Salonicco)
Tempo degli incontri: ogni due settimane, Mercoledi sera
Numero di membri: 20

Nella foto:
Il primo incontro del Circolo della Lettura ERT3 é avvenuto Mercoledi 21/09/2011 al Café del Museo Macedone di Arte Contemporanea (MMAC), dove erano presenti il presidente del Consiglio Amministrativo dell’ ERT3, Nikos Sotiriadis, il direttore generale dell’ ERT3, Kostas Mpliatkas, il membro del con.amm. del MMAC, Argyris Maltsidis, il consigliere della Direzione dell’ ERT3, Ilias Koutsoukos e il direttore della Radio 9.58 (Radio Culturale dell’ ERT3), Dimitris Nikoloudis.

Coordinatore e impresario: Jorgos Kalientzidis

Il segnale del nostro circolo é stato creato da Stefania Veldemiri


Identité du club de lecture.

Nom: club de lecture ERT3
Fondé: Septembre 2011
Lieu de rencontres: café du Musée Macedonien d’art Contemporain.
Temps de rencontres: Mercredi, deux fois par mois
Nombre de membres: 20

En photo:
La première rencontre a eu lieu le Mercredi, 21 Septembre 2011, au café du Musée Macedonien d’art Contemporain, en présence du Président du comité d’administration de ERT3 M. Nicos Sotiriadis, du directeur général de ERT3, Kostas Bliatkas, du membre du conseil d’administration du Musée Macedonien d’art Contemporain Argyris Maltsidis, du conseiller spécial de la direction de ERT3 Ilias Koutsoukos et du directeur de 9,58 fm Dimitris Nicoloudis

Coordinateur: Georges Kalientzidis


Le signe de notre club a été créé par Stefania Veldemiri.

Members of the reading club / Membres du Club lecture / Membri del Circolo della Lettura (2014-2015):
Alexis Alexiou
Anthi Karamanli
Anna Pantzi
Antigone Papadaki
Archontoula Diavati
Violetta Papadopoulou
Eleni Papastergiadou
Efi Petrou
Kleopatra Tsakouri
Konstantina Chondrogianni
Maria Dontsi
Nikolaos Matenidis
Dina Papadopoulou
Pangagiota Kytta
Pantelis Trakidis
Pavlos Nerantzis
Stefania Veldemiri
Christiana Vellou
Christina Voumvouraki
Christina Kelesidou


Members of the reading club / Membres du Club lecture / Membri del Circolo della Lettura (2011-2013):
Anthi Karamanli
Anna Nidimou
Anna Pantzi
Antigone Papadaki
Archontoula Diavati
Violetta Papadopoulou
Eleni Papastergiadou
Efi Petrou
Elias Koutsoukos
Ifigenia Theodoridou
Kleopatra Tsakouri
Konstantina Chondrogianni
Maria Vagiona
Maria Dontsi
Maria Triantafyllidou
Nikolaos Matenidis
Nikolaos Mylopoulos
Dina Papadopoulou
Pangagiota Kytta
Pantelis Trakidis
Stefania Veldemiri
Christiana Vellou
Christina Voumvouraki
Christina Kelesidou